Proszęę o Pomooc. Ważne. ; ( !!!
Zadanie 1.
Zapisz liczbę 0,6 w postaci ułamka zwykłego w którym suma licznika i mianownika wynosi 1000.
x = licznik ułamka
y = mianownik ułamka

Zadanie 2.
Średnia arytmetyczna dwóch liczb jest równa 15 gdzyby jedną z nich zmniejszyć o 2, a drugą zmniejszyć dwukrotnie to średnia arytmetyczna wynosiła by 10. Znajdź liczby.
x = jedna liczba
y = druga liczba

x + y = 15
2

(x - 2) + ½y = 10
2

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T12:05:45+01:00
X+y=15
(x-2)+y/2=10/*2

x=15-y
2x-4+y=20

x=15-y
2(15-y)+y=20+4

x=15-y
30-2y+y=24

x=15-y
-y=-6

x=15-y
y=6

x=15-6
y=6

x=9
y=6