Odpowiedzi

2010-01-31T11:58:49+01:00
W zaborze Rosyjskim była rusyfikacja . Po powstaniu styczniowym zlikwidowana została autonomia Królestwa, zmieniono nazwę na Kraj Przywiślański, podzielenie na 10 guberni <Jak w Rosji>, język rosyjski staje się językiem urzędowym, uwłaszczenie chłopów, następuje konfiskata dóbr kościelnych.
4 3 4
2010-01-31T17:38:13+01:00
W zaborze rosyjskim szczególnie rozwinął sie przemysł.powstawały nowe zakłady włókiennicze, metalowe, hutnicze i kopalnie węgla.
warszawa stałą się miastem z nową oddzielną kanalizacją( niewiele miast miało taki przywilej), oświetleniem ulic(gazowym co prawda ale też dobre ), centralą telefoniczną i elektrownią. robotnicy byli strasznie wykorzystywani pracowali wiele godzin (13-14 na dobę) za bardzo niskie wynagrodzenie, nie dbano o ich bezpieczeństwo i higienę pracy BHP. zmieniono nazwę państwa na Kraj Nadwiślański . wycofano polskich nauczycieli i pedagogów zastępując ich rosyjskimi. w warszawie rozwiązano Szkołę Główną, którą zastąpiono Uniwersytetem Carskim. nielegalne były spotkania społeczne, towarzyskie. Rosjanie bali sie ze Polacy rozpoczną powstanie w zaborze. polska polityka musiała zejść do podziemia gdzie myśleli nad strajkami i powstaniem. w czasach zaboru rosyjskiego zakazane było drukowanie czasopism, gazet, ulotek, plakatów, książek.

5 4 5