Odpowiedzi

2010-01-31T20:21:48+01:00
Cały obszar Rzymu podzielił na dzielnice i obwody oraz wydał zarządzenie, aby nad dzielnicami czuwali urzędnicy, co rok losem wybierani, nad obwodami kierownicy, wybierani za każdym razem spośród ludności plebejskiej sąsiedztwa.

Odbywały się na nim sądy, a kupcy mieli tam swoje stoiska.
18 4 18