Wyraź:
a) w metrach
2 km
3,2 km
0,27 km
5,02 km
b) w centymetrach
5 m
0,3 m
20,07 m
0,015 m
c) w milimetrach
7,08 dm
0,67 m
14 cm
0,065 cm
d) w metrach
25 cm
89,3 cm
1200 mm
347 cm
e) w centymetrach
56 mm
80 mm
1670 mm
2,3 mm

zad 2
wyraź:w sekundach
25 min
2 min 3 s
1 min 20 s
2 h 5 s
b) w minutach
8 h 20 min
3 h 15 min
20 h
10 s


pomocy !

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-05T17:16:30+02:00
Wyraź:
a) w metrach
2 km = 2000m
3,2 km = 3200m
0,27 km = 270m
5,02 km = 5020m
b) w centymetrach
5 m = 500cm
0,3 m = 30cm
20,07 m = 2007cm
0,015 m = 1,5cm
c) w milimetrach
7,08 dm = 708mm
0,67 m = 670mm
14 cm = 140mm
0,065 cm = 0,65mm
d) w metrach
25 cm = 0,25m
89,3 cm = 0,893m
1200 mm = 1,2m
347 cm = 3,47m
e) w centymetrach
56 mm = 5,6cm
80 mm = 8cm
1670 mm = 167cm
2,3 mm = 0,23cm

zad 2
wyraź:w sekundach
25 min = 1500s
2 min 3 s =123s
1 min 20 s = 80s
2 h 5 s = 7205s
b) w minutach
8 h 20 min = 500min
3 h 15 min = 195min
20 h = 1200
10 s = 1/6min =0,17min