Odpowiedzi

  • BdrK
  • Rozwiązujący
2009-10-05T22:23:46+02:00
Inspiracje bibijne w literaturze i sztuce:
-Literatura
Bogurodzica
Psałterz Dawidów - j. Kochanowski
Czego chcesz od nas Panie - J. Kochanowski
Powieś poranna, Pieśń wieczorna - . Karpiński
Pień o narodzeniu oańskim - F. Karpiński
Piosenka o końcu świata - Cz. Miłosz
Imię Róźy - Umberto Eco
-Malarstwo
Sąd ostateczny - Michał Anioł
Stworzenie Ewy - Michał Anioł
Judyta z głową Helofernesa - Boticcelli
Sybil Delficka - Michał Anioł
Żal Marii Magdaleny - Arnold Bouklm
Krajobraz z miłosiernym samarytaninem - Rembrandt
Ostatnia Wieczerza, Zwiastowanie, Madonna z dzieciątkiem - Leonardo da Vinci
-Rzeźby
Mojżesz, Dawid, Pietro - Michał Anioł
Arrasy wawelski
-Muzyka
k. Penderecki - pasja
J. S. Bach - pasja
-Filmowe ekranizacje
Jezus z Nazaretu
Pasja
Mojżesz
Pieśń słoneczna o życiu Franciszka z Asyżu

Tradycja biblijna jest ciągle aktualna w świadomości Europejczyków. Do myśli biblijnych sięga się w najważniejszych momentach życia i historii, jako do autorytetu moralnego. Biblię można traktować jako dzieło literackie oraz jako świętą historię czyli historię przymierza.
1 5 1