Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T12:24:20+01:00
Zad 1/44
a)
a. zatoka Karpentaria
b. jork
c. wielka rafa koralowa
d. morze koralowe
e.morze Tasmana
f. cieśnina bassa
g. Tasmania
h. zat. spencera
i. wielka zatoka australijska
j. morze Timor
zad.2/45
7686,8/20,2=380,5====381
odp.gęstość zaludnienia wynosi 381 osób na km kwagratowy
b)
Newcastle
Melbourne
Brisbane
Adelaide
Perth
c)
mieszkają na wybrzeżu południowo-wschodnim albo w miastach
d) są to rdzenni mieszkańcy tego kontynentu aborygeni i stanowią 1% ludności. część aborygenów mieszka w rezerwatach. część podobnie jak ich przodkowie prowadzi koczowniczy tryb życia na terenach słabo zaludnionych.
3/46
-prawda
jej powierzchnia wynosi jedynie 7,7km kwadratowych
-fałsz
Creeks to nazwa rzek okresowych i epizodycznych
-prawda
w wielkoobszarowych gospodarstwach hoduje sie owce, bydło
-prawda
aż 90% australijczyków żyje w miastach
-prawda
tam gdzie opadów jest wiecej dominującą formacją roslinną jest skrub.
zad4/46
a) wody artezyjskie-zbiorniki wód podziemnych znajdujących się pod ciśnieniem. Przewiercenie leżących nad nimi warstw skalnych powoduje że wody te wypływają samoczynnie na powierzchnię.
b)
źródło artezyjskie-------warstwa nieprzepuszczalna
warstwa nieprzepuszczalna----warstwa wodośna
c)
wielki basen artezyjski
basen pustynny
basen murray
d)
powstałe wody artezyjskie mają ogromne znaczenie dla ludzi mieszkających na suchych terenach.
zad5/47

eukaliptus
kangur
dziobak
emu
mangrowe
darling
kolczatka
a)hasło: endemit jest to organizm który można spotkać tylko w jednym rejonie świata.
b) powstanie tak specyficznej fauny i flory było możliwe dzięki długotrwałej izolacji geograficznej tego kontynentu. Obszar australi bardzo wczesnie oddzielił się od prakontynentu Gondwana i przez miliony lat nie miał połączenia z innymi lądami.
16 2 16