POWTÓRZENIE KAPITEL 3 aha 1A!!!
1.Przeczytaj zadania i uzupełnij regułę.

1.Fabian hat am Montag 7 Stunden.
2.Am Montag hat Fabian 7 Stunden.
3.7 Stunden Hat Fabian am Montag.

W zdaniu oznajmującym czasownik (w formie osobowej) znajduje się na ..... miejscu.Podmiot może występować na pierwszym miejscu, tzn. bezpośrednio ..... orzeczeniem-taki szyk nazywamy prostym (1.); lub bezpośrednio ..... orzeczeniu-taki szyk nazywamy przestawnym (2. i 3).

2.Uzupełnij zdania na podstawie dialogów.
-Was hab.. ihr am Montag?-Wir hab.. am Montag Mathe,Deutsch und Bio.
-Jogg.. Ihr?-Ja, wir jogg.. .
-Schreib.. ihr Klassenarbeiten?-Nein, wir schreib.. Tests.

Czasownik w 1.osobie liczby mnogiej (wir) ma końcówkę ... ,a w 2 osobie liczby mnogiej (ihr) ma końcówkę ... .

3.Uzupełnij zdania na podstawie dialogów.
Ist ........ Sportlehrer.
Ist ........ Chemieunterricht interessant?
Sind ........ Tests schwer?

4.Uzupełnij:
1-ein Eins, zwei Einsen
2-eine Zwei, zwei Zweien
3-eine ...... , drei .......
4-eine ...... , vier .......
5-eine ...... , funf ........
6.eine ...... , sechs .......

Oceny szkolne to rzeczowniki rodzaju .......... utworzone z liczebników.
Ich liczbę mnogą tworzymy przez dodanie końcówki -... .

Ich habe eine Drei in Mathe.Mam trójkę z matematyki.
Ich habe zwei Dreien und vier Funfen in Englisch.Mam dwie trójki i cztery piątki z angielskiego.

5.Wpisz (jeśeli to konieczne) rodzajnik nieokreślony.
Das ist ...... Kuli.Der Kuli ist blau.Das ist ...... Mappe.Die Mappe ist orange.Dasi ist ...... Buch.Das Buch ist braun.Das sind ...... Radiergummis.Die Radiergummis sind weib.

Przed rzeczownikami mogą występować rodzajniki nieokreślone lub określone.Rodzajnik ....stosujemy zazwyczaj wtedy, gdy o danej rzeczy lub osobie mówimy po raz pierwszy, gdy jest ona bliżej nieokreślona lub gdu nic o niej nie wiemy.W pierwszym przypadku (mianowniku-Nominativ) forma rodzajnika nieokreśonego brzmi: dla rodzaju nijakiego .... , dla liczby mnogiej .... .Jeżeli mówimy po raz pierwszy o jakichś rzeczach , używamy rzeczownika w liczbie mnogiej, to nie poprzedzamy go żadnym rodzajnikiem.

Rodzajnik .... stosujemy zazwyczaj wtedy, gdy o rzeczy lub o osobie mówimy po raz kolejny, gdy ją bliżej określamy lub gdy wiemy o niej z wcześniejszych wypowiedzi.

6.Wpisz przeczenie kein lub keine.
Das ist kein Kuli.Das ist auch .... Fuller.Das ist ein Bleistift.
Das ist keine Tasche,Das ist auch .... Mappe.
Das ist doch eine Tafel.
Das ist kein Heft.Das ist auch ....Buch.Das ist ein Bild.
Das sind keine Patronem.Das sind auch .... Pinsel.
Das sind doch Lineale.

Przeczenie kein przybiera różne formy w zależności od rodzaju i liczby:
-dla rodzaju żeńskiego(mianownik) ....... ,
-dla rodzaju żeńskiego(mianownik) ....... ,
-dla rodzaju nijakiego(mianownik) .......,
-dla liczby mnogiej(mianownik) ....... .

Przeczenie to używane hest bezpośrednio ........ rzeczownikiem.

DAM NAJLEPSZE:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T12:32:30+01:00
Miałam już to więc jest dobrze ;)

POWTÓRZENIE KAPITEL 3 aha 1A!!!
1.Przeczytaj zadania i uzupełnij regułę.

1.Fabian hat am Montag 7 Stunden.
2.Am Montag hat Fabian 7 Stunden.
3.7 Stunden Hat Fabian am Montag.

W zdaniu oznajmującym czasownik (w formie osobowej) znajduje się na .2 miejscu.Podmiot może występować na pierwszym miejscu, tzn. bezpośrednio przed orzeczeniem-taki szyk nazywamy prostym (1.); lub bezpośrednio po orzeczeniu-taki szyk nazywamy przestawnym (2. i 3).

2.Uzupełnij zdania na podstawie dialogów.
-Was habt ihr am Montag?-Wir haben am Montag Mathe,Deutsch und Bio.
-Joggt Ihr?-Ja, wir joggen.
-Schreibt ihr Klassenarbeiten?-Nein, wir schreiben Tests.

Czasownik w 1.osobie liczby mnogiej (wir) ma końcówkę en ,a w 2 osobie liczby mnogiej (ihr) ma końcówkę t .

3.Uzupełnij zdania na podstawie dialogów.
Ist euer. Sportlehrer.
Ist euer Chemieunterricht interessant?
Sind deine eure Tests schwer?

4.Uzupełnij:
1-ein Eins, zwei Einsen
2-eine Zwei, zwei Zweien
3-eine Drei , drei .dritten
4-eine Vier. , vier Vierten
5-eine Funf. , funf Funfen
6.eine .seshs , sechs Sechsten

Oceny szkolne to rzeczowniki rodzaju nijakiego. utworzone z liczebników.
Ich liczbę mnogą tworzymy przez dodanie końcówki -en .

Ich habe eine Drei in Mathe.Mam trójkę z matematyki.
Ich habe zwei Dreien und vier Funfen in Englisch.Mam dwie trójki i cztery piątki z angielskiego.

5.Wpisz (jeśeli to konieczne) rodzajnik nieokreślony.
Das ist ein Kuli.Der Kuli ist blau.Das ist ein. Mappe.Die Mappe ist orange.Dasi ist eine Buch.Das Buch ist braun.Das sind ----- Radiergummis.Die Radiergummis sind weib.

Przed rzeczownikami mogą występować rodzajniki nieokreślone lub określone.Rodzajnik ein stosujemy zazwyczaj wtedy, gdy o danej rzeczy lub osobie mówimy po raz pierwszy, gdy jest ona bliżej nieokreślona lub gdu nic o niej nie wiemy.W pierwszym przypadku (mianowniku-Nominativ) forma rodzajnika nieokreśonego brzmi: dla rodzaju nijakiego das , dla liczby mnogiej die .Jeżeli mówimy po raz pierwszy o jakichś rzeczach , używamy rzeczownika w liczbie mnogiej, to nie poprzedzamy go żadnym rodzajnikiem.

Rodzajnik der. stosujemy zazwyczaj wtedy, gdy o rzeczy lub o osobie mówimy po raz kolejny, gdy ją bliżej określamy lub gdy wiemy o niej z wcześniejszych wypowiedzi.

6.Wpisz przeczenie kein lub keine.
Das ist kein Kuli.Das ist auch kein Fuller.Das ist ein Bleistift.
Das ist keine Tasche,Das ist auch keine Mappe.
Das ist doch eine Tafel.
Das ist kein Heft.Das ist auch kein Buch.Das ist ein Bild.
Das sind keine Patronem.Das sind auch keine Pinsel.
Das sind doch Lineale.

Licze na naj
16 4 16