Oblicz (sam wynik) :
a) (4,5)^2=
b) (5,8)^0=
c) (-2,5)^2=
d) (-4)^2=
e) -4^2=
f) (4 i jedna trzecia)^2=
g) (dwie trzecie)^3
h) (2 i jedna siódma)^1
[ułamki zwykłe pisałam słownie, żeby łatwiej było zrozumieć]

2.Oblicz (z obliczeniami) :
a) 4,5*(-2)^3
b) -1,5*(jedna trzecia)^2
c) -12:(dwie trzecie)^2
d) 4^2 * (jedna druga)^3

3. Oblicz (sam wynik):
a) 1,5^3*0,4^3
b)4,5^3:0,9^3
c) (dwie trzecie)^4 * (trzy czwarte)^4
d) (dwie trzecie)^9 : (dwie trzecie) ^7
e) 2,3^7 : 2,3^5

4. Oblicz ( z obliczeniami )
a)2 i jedna trzecia : (-1,5)
b) -4 i jedna trzecia : (-1,3)
c) 0,25 :(-5)-4,8:0,24
d)5,5- cztery piąte:2

5. Uprość wyrażenia:
a) a^-2 *a^-4*a
b) a^-7*b^-3*b*a^2
c)x^-2:x^-4
d)a^-7:a^-9
e)(a^-4)^4:(a^3)^-8

Z góry dzięki ;*

2

Odpowiedzi

2009-10-05T19:43:06+02:00
A) (4,5)^2=20,25
b) (5,8)^0=1
c) (-2,5)^2=6,25
d) (-4)^2=16
e) -4^2=-16
f) (4 i jedna trzecia)^2=(13/3)²=169/9=18 7/9
g) (dwie trzecie)^3=8/27
h) (2 i jedna siódma)^1=15/7

2.Oblicz (z obliczeniami) :
a) 4,5*(-2)^3=4,5*(-8)=-36
b) -1,5*(jedna trzecia)^2=-15/10*1/9=-15/90=-1/6
c) -12:(dwie trzecie)^2=-12:4/9=-12*9/4=-27
d) 4^2 * (jedna druga)^3=16*1/8=2

3. Oblicz (sam wynik):
a) 1,5^3*0,4^3=3,375*0,064=0,216
b)4,5^3:0,9^3=5³=125
c) (dwie trzecie)^4 * (trzy czwarte)^4=(⅔)⁴*(¾)⁴=(½)⁴=1/16
d) (dwie trzecie)^9 : (dwie trzecie) ^7=(2/3)²=4/9
e) 2,3^7 : 2,3^5=2,3²=5,29

4. Oblicz ( z obliczeniami )
a)2 i jedna trzecia : (-1,5) = 7/3:(-3/2)=7/3*(-2/3)=-14/9
b) -4 i jedna trzecia : (-1,3)=-13/3*(-10/13)=0,3
c) 0,25 :(-5)-4,8:0,24=0,05-20=-19,95
d)5,5- cztery piąte:2=5,5-0,4=5,1

5. Uprość wyrażenia:
a) a^-2 *a^-4*a=a⁻⁵
b) a^-7*b^-3*b*a^2=a⁻⁵*b⁻²
c)x^-2:x^-4=x²
d)a^-7:a^-9=a²
e)(a^-4)^4:(a^3)^-8=a⁻¹⁶:a⁻²⁴=a⁸
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-05T22:13:03+02:00
a) (4,5)²=20,25
b) (5,8)⁰=1
c) (-2,5)²=6,25
d) (-4)²=16
e) -4²=-16
f) (4 i jedna trzecia)²=(13/3)²=169/9=18 i 7/9
g) (dwie trzecie)³=8/27
h) (2 i jedna siódma)¹=15/7=2 i 1/7

2.Oblicz (z obliczeniami) :
a) 4,5*(-2)³=4,5*(-8)=-36
b) -1,5*(jedna trzecia)²=-15/10*1/9=-1/6
c) -12:(dwie trzecie)²=-12:4/9=-12*9/4=-27
d) 4² * (jedna druga)²=16*1/8=2

3. Oblicz (sam wynik):
a) 1,5³ *0,4 ³=(1,5 *0,4)³=0,6³=0,216
b)4,5³:0,9³=5³=125
c) (dwie trzecie)⁴ * (trzy czwarte)⁴ =(⅔*¾)⁴=(½)⁴=1/16
d) (dwie trzecie)^9 : (dwie trzecie) ^7=(2/3)²=4/9
e) 2,3^7 : 2,3^5=2,3²=5,29

4. Oblicz ( z obliczeniami )
a)2 i jedna trzecia : (-1,5) = 7/3:(-3/2)=7/3*(-2/3)=-14/9=-1 i 5/9
b) -4 i jedna trzecia : (-1,3)=-13/3*(-10/13)=0,3
c) 0,25 :(-5)-4,8:0,24=0,05-20=-19,95
d)5,5- cztery piąte:2=5,5 -4/5*1/2=5,5-0,4=5,1

5. Uprość wyrażenia:
a) a^-2 *a^-4*a=a⁻⁶
b) a^-7*b^-3*b*a^2=a⁻⁵*b⁻²
c)x^-2:x^-4=x²
d)a^-7:a^-9=a²
e)(a^-4)^4:(a^3)^-8=a⁻¹⁶:a⁻²⁴=a⁸