1.Okreś, czym zajmuje się bologia.
2.Uszereguj poziomy organizacji życia , rozpoczynając od najmniej złożonej struktury .
3.Omów etapy metody naukowej .
4.Przedstaw zasady przeprowadzania dośwadczeń naukowych .
5.Wymień różnice w budowie komórek bakterii , roślin i zwierząt
6.Wymień nazwy elementów występujących we wszystkich rodzajach komórek .
7.Wyjaśnij w której organelli komórkowej zachodzi proces fotosyntezy .
8.POdaj lokalizację materiału genetycznego w różnych rodzajach komórek .

3

Odpowiedzi

2010-01-31T12:40:33+01:00
1. Biologia zajmuje się badaniem organizmów żywych
2. związki chemiczne, organelle komórkowe, komórka, tkanka, narząd, układ, organizm
3. a -obserwacja
b - problem badawczy (dlaczego ? co sie dzieje ?)
c- hipoteza (nasze przypuszczenie )
d - doświadczenie
e - wynik
f - wnioski (potwierdzenie lub odrzucenie hipotezy)
4. a - duża próba badawcza
b- dwie próby : kontrolna (warunki naturalne) i doświadczalna (warunki przez nas zaproponowane )
c - przeprowadzenie wiele razy do momentu powtarzalności wyników
d - zanotowane wszystkie wyniki i spostzreżenia i uporządkowane dane .
5. komórka roślinna ma celulozową ściane komórkową i chloroplasty ,a komórka zwierzęca tego nie ma .
6. błona komórkowa, cytozol, rybosomy,
7, w chloroplastach
9 4 9
2010-01-31T13:55:51+01:00
1. Biologia- nauka zajmująca się otaczającym nas światem, głównie fauna i florą oraz mikroorganizmami.Zajmuje się badaniem organizmów, ich pochodzenia, rozwoju, budowy, funkcji życiowych oraz wzajemnych zależności między nimi.
2.Struny, pierwiastki chemiczne, związki chemiczne, komórka, tkanka, narząd , układ narządów, organizm.
3.Etapy metody naukowej:
- obserwacja
- problem badawczy- pytanie na które uzyskujemy odp. w wyniku doświadczenia
- hipoteza- przypuszczalna odpowiedź na pytanie ( nie zawsze musi być słuszna)
- przewidywanie-założenie słuszności hipotezy
- doświadczenie- a)wybór materiałów, które wykorzystamy do przeprowadzenia doświadczenia, b)określanie czasu trwania doświadczenia, c) ustalenie próby kontrolnej i próby badawczej , d) prowadzenie doświadczenia.
- Wynik
- Wniosek- w zależności od uzyskanych wyników jest potwierdzeniem lub zaprzeczeniem hipotezy.
4.
- zgromadź potrzebne materiały
- wykonaj preparat
- wykonaj obserwacje mikroskopowa
- wykonaj i opisz rysunek
- wysnuj wniosek
5.
- tylko komórka roślinna ma chloroplast
- tylko bakteryjna komórka ma otoczkę śluzową i rzęskę
- tylko komórka bakteryjna nie ma aparatu Golgiego i mitochondrium i siateczki śródplazmatycznej oraz jądra komórkowego.
- tylko komórka zwierzęca nie ma ściany komórkowej
- tylko komórka bakteryjna ma nukleoid i plazmidy.
- tylko komórka roślinna ma wakuole
- tylko komórka bakteryjna ma mezosom.
6. cytoplazma, rybosomy, błona komórkowa,
7.w chloroplaście- tworzą go 2 błony oraz substancja zawierająca DNA i białka. Błona wewnętrzna tworzy pęcherzyki, oraz system łączących je kanalików. Struktury te zawierają barwniki potrzebne w procesie fotosyntezy.
8. -komórka roślinna: jądro komórkowe i chloroplast
- komórka zwierzęca- jądro komórkowe
- komórka bakteryjna - genofor (nukleoid), plazmidy

11 4 11
2010-01-31T15:16:28+01:00
Zadanie 1
biologia to jedna z nauk przyrodniczych, która jak sama nazwa wskazuje zajmuje się poznawaniem życia we wszystkich jego przejawach.

6 3 6