Doprowadź wyrażenia do najprostszej postaci. Podaj koniecznie założenia
a) 3x - nawias kwadratowy 5x-( 2x-1)
b ) 9m²- (-1) x nawias kwadratowy 7m²- 2m - ( m²- 3m) nawias kwadratowy
c ) ( 2a² - a + 3 ) x ( -4a) + 16( a²- 0,5)
d) (2x²-5xy+4)× 2xy - 7 xy
e ) ( -10x³ + 5x² - 20x ) ÷ ( 5x) + 1
f) ( -4x²+12x³y²-16x⁴y³) ÷ ( -4x²)
Prosze o całe rozwiązanie

2

Odpowiedzi

2010-01-31T12:45:20+01:00
A)3x[5x-(2x-1)]=3x(5x-2x-1)=15x-6x-3x=6x
b)9m²-(-1)x[7m²-2m-(m²3m)]=9m²+1(7m²-2m-m²-3m)=
9m²+7m²-2m-m²-3m=15m²-5m
c)( 2a² - a + 3 ) x ( -4a) + 16( a²- 0,5) =-8a³+4a²-12a+16a²-8
-8a³+20a²-12a-8
d)(2x²-5xy+4)× 2xy - 7 xy=4x²y-10x²y+8xy-7xy= 4x²y- 10x²y+1xy
13 2 13
2010-01-31T12:57:12+01:00
3x(5x-2x+1)=3x(3x+1)=9x²+3x

9m²-(-1)*[7m²-2m-(m²-3m)]=9m²-(-1)*(7m²-2m-m²+3m)=9m²-(-1)*(6m²+m)=9m²-(-6m²-m)=9m²+6m²+m=15m²+m

(2a²-a+3)*(-4a)+16(a²-0,5)=-8a³+4a²-12a+16a²-8=8a³+20a²-12a-8

(2x²-5xy+4)*2xy-7xy=4x³y-10x²y²+8xy-7xy=4x³y-10x²y²+xy

( -10x³ + 5x² - 20x ) ÷ ( 5x) + 1=-2x²+5x-4+1=-2x²+5x-3


( -4x²+12x³y²-16x⁴y³) ÷ ( -4x²)=1-3xy²+4xy³

13 3 13