1.
-Omów okoliczności powstania i rozwoju teatru w starożytnej Grecji.
-rodowód teatru
2.
-Budowa starożytnego teatru
-Opisz wygląd teatru greckiego ,używając nazw jego najważn iejszych elementów(Skene,Proskenion,Orcheastra,Widownia,Widzowie)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-05T17:27:38+02:00
Teatr grecki wyrósł z kultu religijnego i był z nim silnie związany. Wywodzi się on z religijnych obrzędów ku czci boga Dionizosa.Wierzono, że Dionizos budzi się wiosną z zimowego snu, by dać początek nowemu życiu. Ku jego czci obchodzono specjalne święta: Wielkie i Małe Dionizje.
Z czasem obrzędom zaczęły towarzyszyć pieśni pochwalne ku czci Dionizosa (dytyramby) i pieśni falliczne związane z rytuałem płodności.

Budowa teatralna wznosiła się na skraju góry, na obrzeżach miasta. W stoku były wykuwane amfiteatralnie siedzenia. Na środku znajdowała się orchestra czyli podest dla chóru. Za nią był proskenion czyli scena, na której występowali aktorzy, oraz scene czyli budynek, z którego aktorzy wychodzili. Po obu stronach sceny znajdował się parados czyli droga, którą chór wchodził na orchestrę.
85 4 85