1.Dane są dwie liczby. Jeżeli jedną z nich zmniejszymy o 9, a drugą zwiększymy o 9, to otrzymamy liczby równe. Co to za liczby, jeżeli ich średnia arytmetyczna wynosi 20 ?
2.Dana jest liczba dwucyfrowa, której suma cyfr wynosi 14. Po przestawieniu cyfr tej liczby otrzymujemy liczbę o 36 większą od szukanej liczby. Jaka to liczba?

1

Odpowiedzi

2010-01-31T13:24:14+01:00
X, y --- szukane liczby
x+9=y-9
(x+y)/2=20 układ równań gotowy

rozwiązanie:
x+9=y-9
(x+y)/2=20 / *2 ta kreska/ chodzi mki o obustronne pomnozenie przez 2 musze jkaos zorientowac sie tu w znakach matematycznych

x+9=y-9
x+y=40

x+9=y-9
x=40-y do nastepnego rownania za x podstawiamy ta wartosc

40-y+9=y-9
x=40-y

liczymypierwsze rownanie
49-y=y-9
49+9=y+y
58=2y /2
y=29

wracamy do ukladu
y=29
x=40-y

y=29
x=40-29

y=29
x=11

sprawdzamy

(x+y)kreska ulamkowa 2 =20
x=11
y=29

29+11 kreska ulamkowa 2=20
40/2=20
20=20
the end