Proszę o rozwiązanie tych dwóch zadań:
Zad. 1
Dwie kulki naelektryzowano ładunkami pierwszą 4 kulomby a drugą 8. Oblicz wartość siły wzajemnego oddziaływania kulek jeśli znajdują się w odległości 4m.
Zad.2
W jednorodnym polu magnetycznym o indukcji 1,5tesli umieszczono prostopadle do linii pola przewodnik, w którym płynie prąd o natężeniu 20 amper. Na przewodnik działa siła elektrodynamiczna o wartości 6N. Oblicz długość przewodnika.
Proszę o szybkie rozwiązanie i podanie danych i szukanych i odp. :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T14:26:46+01:00
1.dane
q1=4C
q2=8C
r=4m
ε=8,85*10^-12 F/m
szukane
F=?
F=k*q1*q2/r²
k=1/(4π*ε)=1/(4π*8,85*10^-12)=9*10^9 N*m²/C
F=9*10*9 * 4 * 8 /4²=1,8*10^8 N
Ładunki oddziaływują na siebie z siła 1,8*10^8N
2.dane
B=1,5T
I=20A
F=6N
szukane
l=?
F=B*I*l
l=F/(B*I)=6N/(1,5T*20A)=0,2m
Przewodnik ma długość 0,2m