Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Roma
  • Community Manager
2010-01-31T13:25:47+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
X⁵=x
x⁵ - x = 0
x(x⁴ - 1) = 0
Wielomian rzeczywisty stopnia n ma n pierwiastków rzeczywistych lub o parzystą liczbę mniej. W szczególności, wielomian rzeczywisty stopnia nieparzystego zawsze ma pierwiastek rzeczywisty. Z kolei reguła Kartezjusza: liczba dodatnich pierwiastków wielomianu jest równa liczbie zmian znaku pomiędzy kolejnymi niezerowymi współczynnikami lub też mniejsza od niej o wielokrotność liczby 2. Zamieniając x na − x można oszacować liczbę ujemnych pierwiastków.
Biorąc to pod uwagę to równanie będzie miało trzy pierwiastki: x = 0 oraz jeden parzysty i jeden nieparzysty pierwiastek.
x(x⁴ - 1) = 0
x(x² - 1)(x² + 1) = 0
x(x - 1)(x + 1)(x² + 1) = 0, czyli
x₁ = 0
x₂ = 1
x₃ = -1
3 5 3