1. Po zmieszaniu soli z wodą otrzymamy mieszaninę........chemicznie i ............. fizycznie
2, za pomocą destylacji rozdziela się ciecze............ze sobą
3,w związku chemicznym składniki łączą się ze sobą w..........................stosunku

1

Odpowiedzi

2010-01-31T18:04:30+01:00
1. Po zmieszaniu soli z wodą otrzymamy mieszaninę..jednorodną......chemicznie i .....jednorodną........ fizycznie
2, za pomocą destylacji rozdziela się ciecze.....mieszające się.......ze sobą
3,w związku chemicznym składniki łączą się ze sobą w............stałym( prawo Prousta)..............stosunku