Odpowiedzi

2010-01-31T13:13:45+01:00
Napisz list do gazety z treścią protestującą o ....
Użyj czas bierny od czasowników gdzie jest to możliwe.