Odpowiedzi

2010-01-31T13:15:38+01:00
E=mgh
zalezy od:
-wysokosci,
-masy,
-przyspieszenia ziemskiego.
1 3 1
2010-01-31T13:17:40+01:00

Ep=m×g×h

Ep-energia potencjalna w J (dżul = kg × m² i to przez s²)
m-masa ciała w kg
g-przyspieszenie ziemskie, jest to wartość stała 9,81 m/s² (niektórzy nauczycieli dla łatwiejszego obliczania pozwalają zaokrąglać to w zadaniach do 10 m/s² )
h-wysokość (np. z jakiej spada ciało) w metrach
1 2 1
2010-01-31T13:26:02+01:00
Energia potencjalna dzieli się na:
a) potencjalna sprężystości:
Ep = ½ × k × x²
k - współczynnik sprężystości sprężyny
x - naciąg sprężyny
Zależy od współczynnika i naciągu sprężyny

b) potencjalna ciężkości:
Ep = m × g × h
m - masa ciała
g - przyspieszenie ziemskie
h - wysokość nad ustalonym poziomem zerowym
Zależy od masy ciała i wysokości.