Odpowiedzi

2010-01-31T13:37:56+01:00
Najpierw liczymy omegę:
|Ω|=(52 na górze 2 na dole) - bez kreski ułamkowej (symbol Newtona)
bede to zapisywać tak (52~2)

|Ω|=(52~2)=52!/2!= 52!/ 2!*50!= 50!* 51*52 / 50!*2*1= 1326
no to tak. na dole mamy 2! a na górze 52!. na dole musimy rozszerzyć by się skróciły silnie (!). No wieć 50! się skróciła i wyszedł wynik

A-zdarzenie polegające na wylosowaniu 2 kart w kolorze pik

|A|=(13~2) czyli 13 na górze a 2 na dole- ponieważ jest 13 pików a losujemy 2
wiec to się równa
13!/ 2!= 13! /2!* 11!= 11!*12*13 / 11!*2*1= 78
I tu tak samo 11! się skraca i powstaje wynik

I liczymy prawdopodobieństwo z definicji:
P(A)= |A| /|Ω|= 78 /1326 i takie jest prawodpodobieństwo.
Można skrócić:
P(A)= 13/221 (ok 6%)
2 1 2