DAM NAJ PIERWSZEJ OSOBIE, KTÓRA ODP NA WSZYSTKIE PYTANIA !!

Przeczytaj wiersz pt. "Z głową na karabinie" Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz odp pisemnie na pytania:

1. Kim jest podmiot liryczny?
2. W jakiej sytuacji buduję swą wypowiedź?
3. Co jest przedmiotem jego wypowiedzi?
4. Na jakiej zasadzie oparta jest kompozycja utworu?
5. W jaki sposób podmiot liryczny charakteryzuje świat "gołębiej młodości". który odszedł w przeszłość?
6. W jaki sposób opisuje rzeczywistość współczesną?
7. Dlaczego nazywa siebie "synem dzikim narodu"?
8. Czym jest "czas wielkiej rzeźby"? Do jakich wyborów skłania bohatera rzeczywistość, skoro "prześpi czas wielkiej rzeźby z głową ciężką na karabinie"?
9. Jaką przyszłość przewiduje dla siebie podmiot liryczny?


Z góry dziękuję ! ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T13:32:12+01:00
W wierszu tym możemy zauważyć połączenie podziwu dla piękna świata, przyrody i tęsknotę połączoną z dramatem wojennym. Przyroda symbolizuje czasy jakie panowały przed wojną. W utworze tym Baczyński przekazał dramat swego pokolenia. Wiersz ten wyraża przekonanie o Apokalipsie. Jej istota polegała na zgładzeniu całego pokolenia- na śmierci jego(Baczyńskiego) rówieśników i jego samego. Podmiotem litycznym w tym utworze jest sam autor. Pokolenie kolumbów nie miało zaznać spokoju i szczęścia, a ich los okazał się bardziej tragiczny niż los ich przodków. W wierszu tym poeta użył czasy teraźniejszego, co ma na celu podkreślać nieodwracalność jego przeznaczenia. Czas przeszły natomiast podkreśla, że czas beztroskiego dzieciństwa już dawno minął.