Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T20:07:02+01:00
Rozmnażanie – wytwarzanie nowych osobników tego samego gatunku przez podział osobnika macierzystego lub przez oddzielenie od niego komórek lub grup komórek.

Znamy różne typy rozmnażania:

· płciowe– u wielu organizmów podstawowy sposób rozmnażania. Nie jest znane u bakterii, sinic i niektórych wiciowców. Uczestniczą 2 organy rodzicielskie. Organizm potomny dziedziczy cechy obojga rodziców (czynnik ewolucji) .

· bezpłciowe - jest podstawowym sposobem rozmnażania się jednokomórkowców, u pozostałych – uzupełniającym.

· wegetatywne - wykorzystywane w praktyce ogrodniczej i rolniczej. Szybkie wytwarzanie nowych osobników w dobrych warunkach środowiskowych.


Rozmnażanie się roślin zarodnikowych
· Wegetatywne rozmnażanie się u roślin zarodnikowych:

Do cyklu życiowego ( rozwojowego ) roślin charakterystyczna jest wyraźna przemiana pokoleń, polegająca na kolejnym następowaniu po sobie pokolenia haploidalnego i diploidalnego. Haploidalna faza cyklu rozwojowego jest pokoleniem gametofitowym ( gametofitem ) ,wytwarzającym w wyniku mitozy haploidalne gamety. Po połączeniu się dwu gamet rozpoczyna się faza diploidalna cyklu, nazywana pokoleniem sporofitowym ( sporofitem ). Sporofit wytwarza bezpośrednio po mejozie haploidalne spory, które są pierwszym stadium pokolenia gametofitowego.
Haplidalny gametofit rośliny wytwarza gametangia męskie zwane plemniami ( anterydiami , w których powstają plemniki, a także gametangia żeńskie, czyli rodnie ( archeogonia ), każde z jedną komórką jajową. Plemniki docierają do gametangium żeńskiego w najrozmaitszy sposób, po czym poprzez szyjkę rodni przemieszczają się ku jej podstawie, gdzie jeden z nich wnika do komórki jajowej i następuje zapłodnienie, w którego w wyniku powstaje zygota ( zapłodniona komórka jajowa ).
Ponieważ zygota jest diploidalna, stanowi ona pierwsze stadium sporofitu. Z zygoty w wyniku podziałów mitotycznych rozwija się wielokomórkowy zarodek, który jest podtrzymywany, odżywiany i osłabiany przez gametofit. Z zarodka powstaje ostatecznie dojrzały sporofit rośliny, który zawiera specyficzne komórki zdolne do podziałów mejotycznych. Z każdej z tych komórek sporogenicznych ( wytwarzających sporofit ) nazywanych również komórkami macierzystymi spor, po podziale mejotycznym powstają cztery haploidalne spory. Wszystkie spory wytwarzane przez rośliny powstają w wyniku mejozy. Inaczej jest u glonów i grzybów, które wytwarzają spory dzięki mejozie lub mitozie.