Odpowiedzi

2010-01-31T13:34:48+01:00
A) √12¼=√49/4=7/2=3½ ,bo (7/2)²=49/4=12¼
b) √1,21=1,1 , bo 1,1²=1,21
c) √2,25=1,5 , bo 1,5²=2,25
d) √2,89=1,7 , bo1,7²=2,89
e) √6,25=2,5 ,bo 2,5²=6,25
f) √1,44=1,2 ,bo 1,2²=1,44
g) ∛3⅜=∛27/8=3/2=1½ , bo (3/2)³=27/8=3⅜
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T15:47:52+01:00
Oblicz:
a) √12¼ = √⁴⁹/₄ = ⁷/₂ = 3½

b) √1,21 = √¹²¹/₁₀₀ = ¹¹/₁₀ = 1¹/₁₀

c) √2,25 = √²²⁵/₁₀₀ = ¹⁵/₁₀ = 1⁵/₁₀ = 1½

d) √2,89 = √²⁸⁹/₁₀₀ = ¹⁷/₁₀ = 1⁷/₁₀

e) √6,25 = √⁶²⁵/₁₀₀ = ²⁵/₁₀ = 2⁵/₁₀ = 2½

f) √1,44 = √¹⁴⁴/₁₀₀ = ¹²/₁₀ = 1²/₁₀ = 1¹/₅

g) ∛3⅜ = ∛²⁷/₈ = ³/₂ = 1½

POZDRAWIAM ;)