Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T14:30:14+01:00
Rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2010 dotyczące zmian w organizacji życia szkolnego.

§ 1. Rozporządzenie poniższe dotyczy wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ich nauczycieli. Niedotrzymanie któregokolwiek z punktów jest równoznaczne z wyrzuceniem ze szkoły / utratą pracy.
§ 2. Nauka odbywać się będzie od wtorku do czwartku. Pozostałe dni mogą być dowolnie rozgospodarowane przez uczniów/nauczycieli.
§ 3. Każda lekcja trwać będzie 30 minut, po której nastąpi 20-minutowa przerwa. Godziny te nie mogą być łamane, uczniowie nie mogą być przetrzymywani w klasach na przerwie pod karą utraty pracy przez nauczyciela zatrzymującego.
§ 4. Dziennie może być zadawane maksymalnie JEDNO zadanie domowe, z uwzględnieniem jego poziomu trudności: jeżeli będzie ponadprzeciętnie trudne, uczniowie mają na jego rozwiązanie minimum tydzień czasu.
§ 5. Każdego dnia odbyć się może maksymalnie 6 lekcji.
§ 6. Przedmioty, które będą wykładane uczniom zależeć będą od ich zainteresowań i pasji.
§ 7. Jeżeli dany uczeń będzie miał problemy z jakimś przedmiotem, jego nauczyciel dołoży wszelkich starań, aby to się zmieniło.
§ 8. Rodzice nie będą wzywani do szkoły w razie problemów z uczniem
§ 9. Jeżeli zaistnieją problemy z uczniem, dyrektor szkoły rozwiąże je w sposób pokojowy.
§ 10. Każdy uczeń ma prawo do "dni nieprzygotowanych" - tj. 20 zgłoszeń na semestr.
§ 11. Dziennie może odbyć się tylko jeden sprawdzian.
§ 12. Tygodniowo mogą się odbyć maksymalnie dwa sprawdziany.
§ 13. Wszystkie kartkówki i zamiary pytania ucznia będą zapowiadane.
§ 14. Zniesiony zostaje zakaz rozmów podczas lekcji.
§ 15. Każdy uczeń ma prawo do zrezygnowania z uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych, jeśli uzna je za niepotrzebne / nudne / tłamszące jego przekonania. Nauczyciel ma obowiązek wypłacić takiemu uczniowi rekompensatę w wysokości 2000 zł od lekcji.
§ 16. Zniesione zostają obowiązki dyżurów przez uczniów.
§ 17. Każdy uczeń ma prawo do zgłoszenia zmian w systemie edukacji, a dyrektor placówki ma obowiązek wysłuchania ucznia i rozpatrzenia jego prośby.


Bardziej absurdalnie być nie może. ;) Ale, kurczę - mielibyśmy kraj palantów i nieuków, gdyby takie zmiany wprowadzić. ;)
31 4 31