Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T13:39:42+01:00
Wyróżniamy zanieczyszczenia:
-powietrza
-wód
-atmosfery
-gleby
Zanieczyszczenia powoduje:
-fabryki
-hałas
-hałdy

Dziura ozonowa-zjawisko spadku stężenia ozonu (O3) w stratosferze atmosfery ziemskiej.Wzięła się emisji freonów na świecie.

Kwaśne opady- są to opady deszczowe o kwaśnym odczynie, powstają z parowania zanieczyszczonych wód
2010-01-31T13:42:34+01:00
Zanieczyszczenia to stan środowiska wynikający z wprowadzania do powietrza, wody lub ziemii, substancji stałych, ciekłych lub gazowych albo energii w takich ilościach i takim składzie, że może to ujemnie wpływać na florę i faunę.

Zanieczyszczenia mogą być powodowane źródłami naturalnymi, takimi jak wulkany lub też sztucznymi, czyli spowodowanymi działalnością człowieka. (np.duża emisja spalin)

Dziura ozonowa to wyraźny spadek zawartości ozonu. Powstaje ona w wyniku uwalniania się gazu freonu. (dezydoranty)

Kwaśne opady (in.kwaśne deszcze) to opady atmosferyczne, o odczynie kwaśnym. Powstają w wyniku emitowania do atmosfery dwutleneku siarki, tlenku azotu, siarkowodóru, chlorowodóru (np. podczas wybuchów wulkanów)