Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-01T11:33:52+01:00
Górne reakcje z podanego schematu:

C₂H₂ + H₂→C₂H₄ (uwodorowanie alkinów)
etyn + wodór → eten

C₂H₄ + H₂ →C₂H₆ (uwodorowanie alkenów)
eten + wodór → etan

C₂H₆ + Cl₂ → HCl + C₂H₅Cl ( chlorowanie alkenów)
etan + chlor→ kwas solny + chloroetan

C₂H₅Cl + KOH→ C₂H₅OH + KCl (reakcja podstawienia nukleofilowego atomu fluorowca)
chloroetan + wodorotlenek potasu→ etanol + chlorek potasu

C₂H₅OH + CH₃COOH→ CH₃COOC₂H₅ + H₂0 (estryfikacja kwasów karboksylowych)
etanol + kwas octowy→ octan etylu + woda

Dolne reakcje z podanego schematu:

C₂H₂ + H₂0 ( reakcja zachodzi w obecności HgSO₄, H₂SO₄)→CH₃CHO ( addycja wody do alkinów)
etyn + woda→etanal

CH₃CHO + ½O₂→CH₃COOH (utlenianie aldehydów)
etanal + tlen → kwas octowy(lub kwas etanowy,obie nazwy są prawidłowe)

CH₃COOH + C₂H₅OH →CH₃COOC₂H₅ + H₂0 (estryfikacja kwasów karboksylowych)
kwas octowy + etanol → octan etylu + woda