Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T11:27:37+01:00
W Pieśni II pojawia się także motyw przyrody, charakterystyczny dla twórczości Kochanowskiego. W wersie pierwszym, gdzie podmiot liryczny, poprzez użycie wykrzyknienia: Serce roście patrząc na te czasy wyraża swój zachwyt nad otaczającą go przyrodą. Dalej opisuje zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie, jednocześnie zauważając, iż zmiany te mają ogromny wpływ na samopoczucie człowieka. Najradośniejszymi porami roku według podmiotu lirycznego są wiosna i lato.
Kochanowski pisze, iż szczęście można czerpać z przyrody, ale podkreśla, że aby człowiek był szczęśliwy, musi czuć się wolnym. Jeżeli kogoś „gryzie” sumienie, to wówczas nie może skupić się na codziennych czynnościach (nie może pić, jeść), nic go nie cieszy
Analizując Pieśń II Jana Kochanowskiego należy także zwrócić uwagę na jej warstwę językową. Podmiot liryczny porównuje zachowanie i nastroje człowieka do procesów, które zachodzą w przyrodzie. Dla ukazania dwóch modeli nastrojów człowieka, człowieka szczęśliwego i człowieka, którego dręczy sumienie, podmiot liryczny używa kontrastu.

to jest podane na przykładzie Pieśni II jana kochanowskiego i są to urywki z mojej pracy na polski możesz dodać jeszcze że zachowanie czlowieka odpowiada zachowaniu przyrody itp. POWODZENIA
3 3 3