9.Doprowadź podane wyrażenie do najprostszej postaci i oblicz jego wartość liczbową do podanych wartości.

a) dwie trzecie a - dwie piąte b - a+b
dla a=2, b=-1
b) 5a+3(a-b)-14a
dla a=2 , b=-1
c) x+4y(x-y)-4y do potęgi drugiej+2-4xy
dla x=0, y=1
d) 2(3x-4)-3(-5x+4)-(-x-1)
dla x = trzy czwarte

10.Wyłącz wspólny czynnik poza nawias
a) 2x-4 b) ax do pot.2 +bx
c) 12ab+4ac-6ad d) x(y+z)+2(y+z)

2

Odpowiedzi

2010-01-31T14:03:04+01:00
2/3a-2/5b-a+b=-1/3a+3/5b
-1/3*2+3/5*-1=-2/3-3/5=-10/15-9/15=-19/15=-1i4/15

5a+3(a-b)-14a=5a+3a-3b=8a-3b
8*2-3*-1=16+3=19

x+4y(x-y)-4y do potęgi drugiej+2-4xy=x+4xy-4y²-4y²+2-4xy=x-8y²+2
0-8*1²+2=0-8+2=-6

2(3x-4)-3(-5x+4)-(-x-1)=6x-8+15x-12+x+1=23x-19
23*3/4-19=17 1/4-19=-1 3/4


2x-4=2(x-2)

ax do pot.2 +bx=x(ax+b)


12ab+4ac-6ad=2a(6b+2c-3d)

x(y+z)+2(y+z)=xy+xz+2y+2z
10 3 10
2010-01-31T14:41:13+01:00
A) ²/₃ a - ²/₅ b - a+b=²/₃*2-²/₅*(-1)-2+(-1)=⁴/₃+²/₅-2-1=
=²⁰/₁₅+⁶/₁₅-³⁰/₁₅-¹⁵/₁₅=-¹⁹/₁₅=-1 ⁴/₁₅
dla a=2, b=-1
b) 5a+3(a-b)-14a=5*2+3(2+1)-14*2=10+6+3-28=-9
dla a=2 , b=-1
c) x+4y(x-y)-4y²+2-4xy=0+4*1(0-1)-4*1²+2-4*0*1=0+0-4-4+2-0=-6
dla x=0, y=1
d) 2(3x-4)-3(-5x+4)-(-x-1)=2(3*³/₄-4)-3(-5*³/₄+4)-(-³/₄-1)=
=2(2,25-4)-3(-3,75+4)-(-0,75-1)=4,5-8+11,25-12+0,75+1=-2,5
dla x = ³/₄ to to samo co 0,75
10.Wyłącz wspólny czynnik poza nawias
a) 2x-4=2(x-2)
b) ax² +bx=x(ax+b)
c) 12ab+4ac-6ad=2a(6b+2c-3d)
d) x(y+z)+2(y+z)=xy+xz+2y+2z
24 4 24