ZADANIE 2.

Kolejka jeździ wciąż od stacji „ Na Wzgórzu” do stacji „Stare Miasto” w tę i z powrotem. Między tymi końcowymi stacjami jest dziewięć przystanków. Na każdym z nich - a więc również na końcowych stacjach – kolejka zatrzymuje się na minutę. Od jednego przystanku do drugiego jedzie 3 minuty. O 6 rano wyjeżdża ze stacji „Na Wzgórzu” w kierunku „Starego Miasta”. Gdzie jest o 7.27? W kierunku której końcowej stacji wtedy jedzie?

ZADANIE 3.

Między 987654321 cyfry wstaw znaki „+” w ten sposób, aby otrzymana suma wynosiła 144. Zapisz wszystkie możliwości.

ZADANIE 4

Oblicz:

działanie jest w załączniku wyrażenie

ZADANIE 5

Komu uda się zamienić litery na cyfry od 1 do 9?


załącznik do zadania : Tabelka

Jeśli dodamy cyfry poziomo i pionowo, które zostały podane po prawej stronie i na dole. Te same litery zastępujemy tymi samymi cyframi.1

Odpowiedzi

2009-10-05T21:20:06+02:00
Zad.2

40 min przejazd w jedną stronę
3min * 10 tras+1min *10 przystanków


odp. Pociąg dojeżdża do 3 stacji w "na Wzgórze".


zad.3
9+8+76+5+43+2+1=144