Odpowiedz na pytania;
1.POdaj kryteria stosowane podczas tworzenia sztucznego i naturalnego systemu klasyfikacji organizmów .
2.Wyjaśnij , na czym polega samożywnośc organizmów .
3.Opisz różnice w pobieraniu pokarmu między pasożytami a innymi organizmami cudzożywnymi.
4.Wymień różne sposoby cudzożywnego odżywiania sie organizmów.
krótkie odpowiedzi ;)

1

Odpowiedzi

2010-02-02T11:47:00+01:00
1. system sztuczny jest oparty na dowolnie wybranej cesze lub cechach organizmów (. np. liczbie płatków korony) Organizmy są grupowane na podstawie podobieństw. Ten system stouje się w kluczach do oznaczania organizmów.

System naturalny: jest oparty na pokrewieństwie między organizmami oraz ich wspólnym pochodzeniu.

2.Samożywność to zdolnośc ogranizmów do wytwarzania własnej materii organicznej z substancji nieorganiczych.

3.Pasozyty to ogranizmy żyjące kosztem innych zywych organizmów.

Cudzożwyność plega no pobieraniu gotowego pokarmu z zewnątrz.

4.wszystkozercy, roslinozrecy, miesozercy, drapieznicy, padlinoercy, glebozercy, mułozercy, kałozercy