Odpowiedzi

2010-02-01T19:24:24+01:00
325 Nicea (I) Potępienie arianizmu; sformułowanie symbolu (wyznania wiary) oraz dogmatu o współistotności Chrystusa i Boga Ojca; ustalenie terminu obchodów Paschy; ogłoszenie 20 przepisów prawa (kanonów).

381 Konstantynopol (I) Potępienie macedonianizmu, czyli duchoburstwa, nie przyjmującego współistotności Ducha Św. z Ojcem i Synem; ogłoszenie 4 kanonów, m.in. o honorowym pierwszeństwie biskupa Konstantynopola po biskupie Rzymu.

431 Efez Potępienie nestorianizmu i uznanie Marii za Theotokos, czyli Matkę Boga, a nie jedynie Matkę Chrystusa

451 Chalcedon Potępienie monofizytyzmu.

553 Konstantynopol (II) Potępienie Orygenesa,

680-681 Konstantynopol (III) Potępienie monoteletyzmu, czyli doktryny o jednej woli Chrystusa.

787 Nicea (II) Potępienie ikonoklazmu, uznanie czci obrazów i podanie jej definicji; 22 kanony.