POWTÓRZENIE KAPITEL 3 aha 1A!!!
1.Przeczytaj zadania i uzupełnij regułę.

1.Fabian hat am Montag 7 Stunden.
2.Am Montag hat Fabian 7 Stunden.
3.7 Stunden Hat Fabian am Montag.

W zdaniu oznajmującym czasownik (w formie osobowej) znajduje się na ..... miejscu.Podmiot może występować na pierwszym miejscu, tzn. bezpośrednio ..... orzeczeniem-taki szyk nazywamy prostym (1.); lub bezpośrednio ..... orzeczeniu-taki szyk nazywamy przestawnym (2. i 3).

2.Uzupełnij zdania na podstawie dialogów.
-Was hab.. ihr am Montag?-Wir hab.. am Montag Mathe,Deutsch und Bio.
-Jogg.. Ihr?-Ja, wir jogg.. .
-Schreib.. ihr Klassenarbeiten?-Nein, wir schreib.. Tests.

Czasownik w 1.osobie liczby mnogiej (wir) ma końcówkę ... ,a w 2 osobie liczby mnogiej (ihr) ma końcówkę ... .

3.Uzupełnij zdania na podstawie dialogów.
Ist ........ Sportlehrer.
Ist ........ Chemieunterricht interessant?
Sind ........ Tests schwer?

4.Uzupełnij:
1-ein Eins, zwei Einsen
2-eine Zwei, zwei Zweien
3-eine ...... , drei .......
4-eine ...... , vier .......
5-eine ...... , funf ........
6.eine ...... , sechs .......

Oceny szkolne to rzeczowniki rodzaju .......... utworzone z liczebników.
Ich liczbę mnogą tworzymy przez dodanie końcówki -... .

Ich habe eine Drei in Mathe.Mam trójkę z matematyki.
Ich habe zwei Dreien und vier Funfen in Englisch.Mam dwie trójki i cztery piątki z angielskiego.

5.Wpisz (jeśeli to konieczne) rodzajnik nieokreślony.
Das ist ...... Kuli.Der Kuli ist blau.Das ist ...... Mappe.Die Mappe ist orange.Dasi ist ...... Buch.Das Buch ist braun.Das sind ...... Radiergummis.Die Radiergummis sind weib.

Przed rzeczownikami mogą występować rodzajniki nieokreślone lub określone.Rodzajnik ....stosujemy zazwyczaj wtedy, gdy o danej rzeczy lub osobie mówimy po raz pierwszy, gdy jest ona bliżej nieokreślona lub gdu nic o niej nie wiemy.W pierwszym przypadku (mianowniku-Nominativ) forma rodzajnika nieokreśonego brzmi: dla rodzaju nijakiego .... , dla liczby mnogiej .... .Jeżeli mówimy po raz pierwszy o jakichś rzeczach , używamy rzeczownika w liczbie mnogiej, to nie poprzedzamy go żadnym rodzajnikiem.

Rodzajnik .... stosujemy zazwyczaj wtedy, gdy o rzeczy lub o osobie mówimy po raz kolejny, gdy ją bliżej określamy lub gdy wiemy o niej z wcześniejszych wypowiedzi.

6.Wpisz przeczenie kein lub keine.
Das ist kein Kuli.Das ist auch .... Fuller.Das ist ein Bleistift.
Das ist keine Tasche,Das ist auch .... Mappe.
Das ist doch eine Tafel.
Das ist kein Heft.Das ist auch ....Buch.Das ist ein Bild.
Das sind keine Patronem.Das sind auch .... Pinsel.
Das sind doch Lineale.

Przeczenie kein przybiera różne formy w zależności od rodzaju i liczby:
-dla rodzaju żeńskiego(mianownik) ....... ,
-dla rodzaju żeńskiego(mianownik) ....... ,
-dla rodzaju nijakiego(mianownik) .......,
-dla liczby mnogiej(mianownik) ....... .

Przeczenie to używane jest bezpośrednio ........ rzeczownikiem.

7.Wpisz jeżeli to konieczne końcówki:
Heute haben wir kein ..... Uterricht.Wir machen ein ..... Klassenausflug.
Ich habe kein ..... Zeit mehr.Ich nechme ein ..... Cola.
Ich habe kein ..... Turnzeug.Ich nehme ein ..... Brotchen.
Ich nehme kein ..... Bucher.Ich nehme ..... Gummibarchen.

W czwartym przypadku(Akkusativ) zmienia się forma rodzajnika i przeczenia tylko w rodzaju męskim: ein-.... , kein-.... .

DAM NAJLEPSZĄ:)PILNE!!!

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T14:00:21+01:00
1- na 2 miejscu, bezposrednio przed, bezposrednio po

2- habt, haben, joggt, joggen, schreibt, schreiben
ma koncówke en, ma końcówke t

3- euer, euer, eure

4- drei, dreien
vier, vieren
funf, funfen
sechs, sechsen

rodzaju żenskiego, końcówki- en

5- der, die, das, der

ein, ein, eine, ein, -

der

6- kein, keine, kein, keine

- kein
-keine
- kein
- keine

przed

7- en, en
e, e
- ,-
e, -

ein- einen, kein- keinen

i moge Ci zagwarantować że wszystko jest dobrze bo ja to na lekcji przerabiałam ;)
11 3 11
  • Użytkownik Zadane
2010-01-31T14:04:51+01:00
W zdaniu oznajmującym czasownik (w formie osobowej) znajduje się na 2 miejscu.Podmiot może występować na pierwszym miejscu, tzn. bezpośrednio przed orzeczeniem-taki szyk nazywamy prostym (1.); lub bezpośrednio po orzeczeniu-taki szyk nazywamy przestawnym (2. i 3).

2.Uzupełnij zdania na podstawie dialogów.
-Was habt ihr am Montag?-Wir haben am Montag Mathe,Deutsch und Bio.
-Joggt Ihr?-Ja, wir joggen.. .
-Schreibt ihr Klassenarbeiten?-Nein, wir schreiben Tests.

Czasownik w 1.osobie liczby mnogiej (wir) ma końcówkę en ,a w 2 osobie liczby mnogiej (ihr) ma końcówkę t .

3.Uzupełnij zdania na podstawie dialogów.
Ist euer Sportlehrer.
Ist euere Chemieunterricht interessant?
Sind euere Tests schwer?

4.Uzupełnij:
1-ein Eins, zwei Einsen
2-eine Zwei, zwei Zweien
3-eine drei , drei dreien
4-eine viera , vier vieren
5-eine funf , funf funfen
6.eine sechs , sechs sechnen.

Oceny szkolne to rzeczowniki rodzaju zeńskiego utworzone z liczebników.
Ich liczbę mnogą tworzymy przez dodanie końcówki -en .

Ich habe eine Drei in Mathe.Mam trójkę z matematyki.
Ich habe zwei Dreien und vier Funfen in Englisch.Mam dwie trójki i cztery piątki z angielskiego.

5.Wpisz (jeśeli to konieczne) rodzajnik nieokreślony.
Das ist ein Kuli.Der Kuli ist blau.Das isteine Mappe.Die Mappe ist orange.Dasi ist ein Buch.Das Buch ist braun.Das sind - Radiergummis.Die Radiergummis sind weib.

Przed rzeczownikami mogą występować rodzajniki nieokreślone lub określone.Rodzajnik nieokreślony stosujemy zazwyczaj wtedy, gdy o danej rzeczy lub osobie mówimy po raz pierwszy, gdy jest ona bliżej nieokreślona lub gdu nic o niej nie wiemy.W pierwszym przypadku (mianowniku-Nominativ) forma rodzajnika nieokreśonego brzmi: dla rodzaju nijakiego ein , dla liczby mnogiej - .Jeżeli mówimy po raz pierwszy o jakichś rzeczach , używamy rzeczownika w liczbie mnogiej, to nie poprzedzamy go żadnym rodzajnikiem.

Rodzajnik określony stosujemy zazwyczaj wtedy, gdy o rzeczy lub o osobie mówimy po raz kolejny, gdy ją bliżej określamy lub gdy wiemy o niej z wcześniejszych wypowiedzi.

6.Wpisz przeczenie kein lub keine.
Das ist kein Kuli.Das ist auch kein Fuller.Das ist ein Bleistift.
Das ist keine Tasche,Das ist auch keine Mappe.
Das ist doch eine Tafel.
Das ist kein Heft.Das ist auch kein Buch.Das ist ein Bild.
Das sind keine Patronem.Das sind auch keine Pinsel.
Das sind doch Lineale.

Przeczenie kein przybiera różne formy w zależności od rodzaju i liczby:
-dla rodzaju meskiego(mianownik) kein ,
-dla rodzaju żeńskiego(mianownik) keine ,
-dla rodzaju nijakiego(mianownik) kein,
-dla liczby mnogiej(mianownik) keine .

Przeczenie to używane jest bezpośrednio przed rzeczownikiem.

7.Wpisz jeżeli to konieczne końcówki:
Heute haben wir keinen Uterricht.Wir machen einen Klassenausflug.
Ich habe keine Zeit mehr.Ich nechme eine Cola.
Ich habe kein - Turnzeug.Ich nehme ein - Brotchen.
Ich nehme keine Bucher.Ich nehme - Gummibarchen.

W czwartym przypadku(Akkusativ) zmienia się forma rodzajnika i przeczenia tylko w rodzaju męskim: ein-einen, kein-keinen .
14 3 14
2010-01-31T14:07:20+01:00
1.
W zdaniu oznajmującym czasownik (w formie osobowej) znajduje się na drugim miejscu. Podmiot może występować na pierwszym miejscu, tzn. bezpośrednio przed orzeczeniem - taki szyk nazywamy prostym (1.); lub bezpośrednio po orzeczeniu - taki szyk nazywamy przestawnym (2. i 3).


2.
- Was habt ihr am Montag? - Wir haben am Montag Mathe, Deutsch und Bio.
-Joggt Ihr? - Ja, wir joggen.
-Schreibt ihr Klassenarbeiten? - Nein, wir schreiben Tests.

Czasownik w 1.osobie liczby mnogiej (wir) ma końcówkę -en, a w 2 osobie liczby mnogiej (ihr) ma końcówkę -t.


3.
Ist der Sportlehrer.
Ist der Chemieunterricht interessant?
Sind die Tests schwer?


4.
1-ein Eins, zwei Einsen
2-eine Zwei, zwei Zweien
3-eine Drei, drei Dreien
4-eine Vier, vier Vieren
5-eine Fünf, fünf Fünfen
6-eine Sechs, sechs Sechsen

Oceny szkolne to rzeczowniki rodzaju żeńskiego utworzone z liczebników.
Ich liczbę mnogą tworzymy przez dodanie końcówki -en.


5.
Das ist ein Kuli. Der Kuli ist blau. Das ist eine Mappe. Die Mappe ist orange. Das ist ein Buch. Das Buch ist braun. Das sind - Radiergummis. Die Radiergummis sind weiB.

Przed rzeczownikami mogą występować rodzajniki nieokreślone lub określone.Rodzajnik nieokreślony stosujemy zazwyczaj wtedy, gdy o danej rzeczy lub osobie mówimy po raz pierwszy, gdy jest ona bliżej nieokreślona lub gdy nic o niej nie wiemy.W pierwszym przypadku (mianowniku-Nominativ) forma rodzajnika nieokreślonego brzmi: dla rodzaju nijakiego ein, dla liczby mnogiej nie ma. Jeżeli mówimy po raz pierwszy o jakichś rzeczach, używamy rzeczownika w liczbie mnogiej, to nie poprzedzamy go żadnym rodzajnikiem.

Rodzajnik określony stosujemy zazwyczaj wtedy, gdy o rzeczy lub o osobie mówimy po raz kolejny, gdy ją bliżej określamy lub gdy wiemy o niej z wcześniejszych wypowiedzi.


6.Wpisz przeczenie kein lub keine.
Das ist kein Kuli. Das ist auch kein Fuller. Das ist ein Bleistift.
Das ist keine Tasche. Das ist auch keine Mappe.
Das ist doch eine Tafel.
Das ist kein Heft. Das ist auch kein Buch. Das ist ein Bild.
Das sind keine Patronem. Das sind auch keine Pinsel.
Das sind doch Lineale.

Przeczenie kein przybiera różne formy w zależności od rodzaju i liczby:
-dla rodzaju żeńskiego (mianownik) keine,
-dla rodzaju męskiego (mianownik) kein,
-dla rodzaju nijakiego (mianownik) kein,
-dla liczby mnogiej (mianownik) keine.

Przeczenie to używane jest bezpośrednio przed rzeczownikiem.


7.
Heute haben wir keinen Unterricht. Wir machen einen Klassenausflug.
Ich habe keine Zeit mehr. Ich nechme ein Cola.
Ich habe kein Turnzeug. Ich nehme ein Brotchen.
Ich nehme keine Bucher. Ich nehme - Gummibarchen.

W czwartym przypadku(Akkusativ) zmienia się forma rodzajnika i przeczenia tylko w rodzaju męskim: ein - einen , kein - keinen.
9 4 9