1. Po zmieszaniu soli z wodą otrzymamy mieszaninę........chemicznie i ............. fizycznie
2, za pomocą destylacji rozdziela się ciecze............ze sobą
3,w związku chemicznym składniki łączą się ze sobą w..........................stosunku

2

Odpowiedzi

2010-01-31T14:07:30+01:00
1. po zmieszaniu soli z wodą otrzymamy mieszaninę JEDNORODNĄ chemicznie i JEDNORODNĄ fizycznie. (jednorodna = homogeniczna = jednofazowa)
2.za pomocą destylacji rozdziela się ciecze KTÓRE MAJĄ RÓŻNE TEMPERATURY WRZENIA,
3. w związku chemicznym składniki łączą sie ze sobą w ŚCIŚLE OKREŚLONYM STOSUNKU MASOWYM/WAGOWYM
2010-01-31T14:12:37+01:00
1. Po zmieszaniu soli z wodą otrzymamy mieszaninę jednorodną.
2. za pomocą destylacji rozdziela się ciecze ktore mają różne temperatury wrzenia
3. w zwiazku chemicznym skladniki lacza sie ze soba w <------ tego nie rozumiem sorry :(
1 5 1