Odpowiedzi

2010-01-31T14:05:52+01:00
*Duże zniszczenie miast, spowodowane, między innymi nalotami dywanowymi oraz walkami w tych miastach np: Warszawa, Stalingrad, Berlin. Czy zniszczenia spowodowane bombom atomową w Hiroszimie i Nagasaki
*Wzrost znaczenia i osiągnięcie statusu mocarstwa przez USA i ZSSR
*Powstanie nowych granic na mapie Europy
*Podział polityczny Europy- zachód i wschód, podział Niemiec na wschodnie NRD i zachodnie RFN
*Powstanie ONZ mającej na celu obronę praw człowieka
*http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:World_War_II_Casualties.svg&filetimestamp=20080707203351 dokładny wykres strat w ludziach