Z każdego z poniższych wzorów wyznacz k.
a) a = xk + yk
b) b = 2k - ak
c) c = (k + 1)b +2k
d) d = k/k-1
e) e = k-1/k+1
f) f = k+1/k + a
g) g = 2-1/k
h) h = ka² + k
i) i = a/2 + 2/k

Oraz drugie zadanie: z każdego z podanych niżej wzorców wyznacz x.
e) y = 2t - 3x powinno wyjść x= 2T-y/3
f) y = 2(x-1) powinno wyjść x= y+2/2
g) y = x-1/2 powinno wyjść x= 2y+1
Zamiast tych [/] kresek powinna być kreska ułamkowa.

2

Odpowiedzi

2009-04-07T20:48:10+02:00
A) a= k(x+y)
a/(x+y) = k
b) b = k(2-a)
b/(2-a) = k
c) nie wiem ;p
d) d= k(1:(-1))
d/(1:(-1)) = k
e) e= k((-1) : 1)
e/((-1):1) = k
f) f= k(1+a)
f/(1+a)=k
g) gk=2-1
k = 2-1/g
h) h = k(a²+1)
h/(a²+1)
i) i = nie wiem ;p
1 4 1
2009-04-07T20:53:05+02:00
A) k= a/(x+y)
b) k= b/(2-a)
c) k= (c-b)/(b+2)
d) k= d/(d-1)
e) k= (-e-1)/(e-1)
f) k= (-fa+1)/(f-1)
g) k= -1/(g-2)
h) k= h/(a²+1)
i) k= 4/(2i-a)
drugie zadanie
e) x=(2t-y)/3
f) x= y/2 + 1
g) x= 2y + 1
1 1 1