Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T14:35:16+01:00
Argumenty za:
1. mecenas sztuki:
a: założenie Teatru Narodowego w W-wie (1765 r.)
b: budowa Pałacu na Wodzie, organizacja obiadów czwartkowych
c: wspieranie artystów (wydał dzieła Adama Naruszewicza, promował Krasickiego, Zabłockiego, Bogusławskiego, Niemcewicza) sprowadzał artystów z zagranicy - Bacciarelli
2 Był pomysłodawcą 'Monitora" (1765 r)
3. Dbał o naukę - szlkoła rycerska, KEN
4. Mimo działań państw zaborczych po pierwszym rozbiorze król nie dał się zepchnąć w cień, chociaż właściwie po 1773 r. (sejm skonfederowany miał głównie zatwierdzic rozbiór, pozbawiały takze króla prawa powoływania ministrów, senatorów i oficerów) pozostawiono mu niewiele władzy. To dzięki jego zabiegom (dobrym stosunkom z ambasadorem Cesarstwa w Polsce Ottonem Magnusem von Stackelbergiem, który bezpośrednio oddziaływał na Katarzynę) strona rosyjska godziła się na umiarkowane reformy w Rzplitej, a Rada Nieustająca stała się całkiem sprawnie działającym organem.
Później jednak rosja straciła do króla zaufanie i wspierała opozycję, Stanisław więc, dosyc rozsądnie, prowadził politykę 'małych kroków", powoli wprowadzając napilniejsze ustawy itd.
5. No i wreszcie uchwalenie Konstytucji
Argumenty przeciwko:
1. Zadłużył skarb państwa przez sprowadzanie i kupowanie dzieł sztuki
2. I wiadomo - rozbiory, Targowica
3. BYŁ MASONEM (to takze możesz usłyszeć, więc odpowiedz wtedy, że wielu światłych ludzi tamtej epoki było masonami - nawet większość Ojców Założycieli w USA - chyba nawet sam Washington
1 5 1