Odpowiedzi

2010-01-31T14:19:34+01:00
Kiedy wiadomość o zwycięstwie pod Racłowicami obiegła cały kraj. Do powstania przyłączyli się mieszkańcy Warszawy i Wilna. W stolicy siły rosyjskie zostały wyparte przez wojsko polskie.Wspomagali je mieszczanie pod dowództwem szewca Jana Kilińskiego. Powstanie obejmowało stopniowo coraz większe regiony Rzeczpospolitej. Chcąc zachęcić chłopów do tej walki Tadeusz Kościuszko wydał Uniwersytet połaniecki. Rozporządzenie to gwarantowało in wolność osobistą i zmniejszenie pańszczyzny. Większąść szlachty nie chciała się jednak temu podporządkować. W oddziałach powstańczych znalazło się o wiele mniej chłopów niż przypuszczał naczelnik. Przegrali to powstanie przez siły rosyjsko-pruskie w kilku bitwach. Decydujące starcie miało się odbyć pod Maciejowicami w 1794(nie jestem pewna ale chyba w październiku). Powstańcy ponieśli klęskę a ranny podczas walk naczelnik dostał się do niewoli. Po klęsce powstania nastąpił trzeci rozbiór Polski(1795 rok), wtedy król Stanisław August Poniatowski zrezygnował z korony i został wywieziony do Petersburga. Państwo polsko-litewski e przestało istnieć.