Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T15:11:47+01:00
Artykuł 1 :
Zainteresowanie tematem patriotyzmu i historii narodu jest coraz większe wśród Polaków, zarówno tych dorosłych, którym przez minione lata "wybijano z głowy" patriotyzm, jak i wśród młodzieży, której o nim w szkołach niewiele mówiono.
Właśnie teraz, gdy niektóre wpływowe media starają się niszczyć wśród młodych ludzi przejawy patriotyzmu, a elity polityczne wyszydzają wszystko, co polskie, związane z tradycją, i wartością narodową, trzeba przypominać na każdym kroku, że Ojczyzna, to dziedzictwo ponad tysiącletniej kultury obejmującej wiele dziedzin życia, to wartości których nam zazdroszczą inne narody, a czemu dzisiaj poświęcamy tak mało czasu. Patriotyzm, to właśnie miłość do tej Ojczyzny, często bezinteresowna praca dla niej, więź duchowa, historyczna i kulturalna, to poświęcenie dla niej, gdy jest w potrzebie, to wreszcie pełne zrozumienie słów wypisanych na polskich sztandarach: Bóg, Honor i Ojczyzna i stosowanie ich w codziennym życiu. Wydaje się że warto aby ludzie starsi pomagali młodzieży wydobyć z siebie więcej patriotyzmu.

Artykuł 2 :
Podczas wielu uroczystych rocznic moŜna zauwaŜyć niewiedzę społeczeństwa, które o naszych
walczących po prostu nie pamięta. Czy naszą postawą na co dzień zasługujemy na ten dar wolności, o
który walczyli nasi ojcowie dziadkowie i inni?
Patriota jest postrzegany jak śmieszny marzyciel czy teŜ człowiek idealny, idiota odcięty od
współczesnego „świata pieniądza”. Pewnie nic się z tym nie da zrobić, bo ten proces juŜ postępuje, a nasz
kraj poddaje się systemem prowadzonym przez mechanizmy Unii Europejskiej, standardom i
manipulacjom Zachodu.
Swoje robią takŜe media, a głównie internet i telewizja, które w łatwy sposób mogą manipulować
ogromną liczbą ludzi. Bo kto nie powołuje się na to, co powiedzą w „Faktach”, czy napiszą na WP.PL?
Zresztą wszystkie programy typu reality show pokazują jakie społeczeństwo wyrasta, społeczeństwo,
które za idola wybiera sobie bezmózgą lalkę z „Big Rothera”, która nie wie nawet podstawowych rzeczy o
Polsce, ale za to wie jakie ubrania na siebie włoŜyć, jak pomalować paznokcie, itp.
Kiedyś marzeniem Polaków była wolna Polska, Ci, którzy te sny zmieniali w rzeczywistość do
dzisiaj o tych czasach pamiętają, ale czy my o Nich pamiętamy….?Mam nadzieje że artykuły się podobają ;) W pierwszym z nich napisałam że coraz więcej jest wśród Polaków patriotów zaś w drugim napisałam że wiele osób woli mieć za idoli osoby puste nie znające w ogóle historii naszej ojczyzny zamiast ludzi którzy oddali swoje życie za wolną Polskę...
W razie problemów proszę pisać :)