Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T21:40:25+01:00
Octan sodu
1.2CH3COOH + 2Na ---> 2CH3COONa + H2
2.2CH3COOH + Na2O ---> 2CH3COONa + H2O
3.CH3COOH + NaOH ---> CH3COONa + H2O
Mrówczan potasu
1.2HCOOH + 2K ---> 2HCOOK + H2
2.2HCOOH + K2O ---> 2HCOOK + H2O
3.HCOOH + KOH ---> HCOOK + H2O
1 5 1