Tylko proszę szybko bo mam to na jutro:/

Określ, jaki błąd popełnił Jacek w swojej metodzie naukowej
- Spacerując ulicą zauważył, że na drzewach rosnących przy drodze jest mało porostów
- Sformułował problem badawczy: Co wpływa na niski stopień pokrycia kory drzew porostami?
- Postawił hipotezę: Ilość porostów zależy od natężenia ruchu drogowego.
- Wykonał doświadczenie - zbadał stopień pokrycia drzew porostami na podstawie wzrokowego oszacowania na wybranych wysokościach.
- Otrzymał wynik: Na drzewach jest mało porostów.
-Hipoteza została potwierdzona.

2

Odpowiedzi

2009-10-05T17:44:58+02:00
Problemem badawczym nigdy nie jest pytaniem. W tym wypadku może być to : Na drzewach rosnących przy drodze jest mało porostów.
Hipoteza nie jest zgodna z z otrzymanym wynikiem. Hipoteza: Zanieczyszczenia chamują prawidłowy rozwój porostów. Wynik badawczy: Poprzez zanieczyszczenia na drzewach jest mało porostów.
2009-10-05T17:46:29+02:00
Jacek popełnił błąd w postawieniu hipotezy, która powinna brzmieć: Porosty są wrażliwe na zanieczyszczenia środowiska, a więc w miejscach zanieczyszczonych porostów nie bedzie lub bedzie ich mniej.
1 4 1