ZADANIE 1:
Równanie |x+3|+2=0:
A. jest sprzeczne
B. ma jedno rozwiązanie
C. jest tożsamościowe
D. ma dwa rozwiązania

ZADANIE 2:
Zbiorem rozwiązań nierówności kwadratowej -x²-1<0 jest:
A. zbiór pusty
B. (-1,1)
C. (-∞,-1) U (1,+∞)
D.R.

ZADANIE 3:
Wielomian W(x)=x³-3x³+3x-1:
A. można przedstawić w postaci iloczynu trzech jednakowych czynników
B. dla argumentu (-1) przyjmuje wartość (-2)
C. wartość równą(-1) przyjmuje dla trzech argumentów
D. ma trzy różne pierwiastki

ZADANIE 4:
Promień okręgu o: x²+y²+12y+33=0 ma długość:
A. 3
B. 6
C. √33
D. √3

ZADANIE 5:
Wyrażenie sin α * cos²α + sin³α gdzie α jest kątem ostrym, jest równe:
A. cos α
B. 1
C. sin α
D. tg α

Proszę o krótkie uzasadnienia do ewentualnych rozwiązań.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T14:14:12+01:00
Zad 1
D
Ix+3I+2=0
x+5=0
x=-5

-x-3+2=0
-x=-1
x=1
1 2 1