Odpowiedzi

2010-01-31T14:20:24+01:00
50kg, 10 C
20kg 45 C
t+45*20+10*50/20+50=20 stopni celcjusza

2010-01-31T17:26:13+01:00
Najpierw kilka stałych (ich wartość będzie niepotrzebna)
ro - gęstość wody
c - ciepło właściwe wody

t1 - temperatura pierwszej porcji wody
t1 = 10
m1 - masa pierwszej porcji wody
V1 - objętość pierwszej porcji wody
V1 = 50l
m1 = V1 * ro

t2 - temperatura drugiej porcji wody
t2 = 45
m2 - masa drugiej porcji wody
V2 - objętość drugiej porcji wody
m2 = V2 * ro

t - temperatura końcowa wody
t = ?

E1 - energia pobrana przez pierwszą porcję wody do jej ogrzania do temperatury t
E2 - energia oddana przez drugą porcję wody do jej ochłodzenia do temperatury t

E1 = E2 (z zasady zachowania energii)

E1 = m1 * (t - t1) * c
E2 = m2 * (t2 - t) * c

m1 * (t - t1) * c = m2 * (t2 - t) * c |/c
V1 * ro * (t - t1) = V2 * ro * (t2 - t) |/ro
V1 * t - V1 * t1 = V2 * t2 - V2 * t
V1 * t + V2 * t = V2 * t2 + V1 * t1
t (V1 + V2) = V1t1 + V2t2
t = (V1t1 + V2t2) / (V1 + V2)
t = (50*10 + 20*45) / (50 + 20)
t = (500 + 900) / 70
t = 1400 / 70
t = 20

Odp. Końcowa temperatura wody to 20
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T18:26:30+01:00
50l - ilość wody o temperaturze 10 stopni C
20l - ilość wody o temperaturze 45 stopni C
(50l*10+20l*45):(50l+20l) = (500+900):70 = 1400:70 = 20
Odp. Końcowa temperatura mieszaniny wynosi 20 stopni C.
2 1 2