Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T14:22:40+01:00
Ob=2pi* r
100=2*3,14*r
r=15,92

P=pi*r^2
P=pi * 15,92^2
P=795,82
P w przyblizeniu=796cm^2
2010-01-31T14:23:41+01:00
Jaką powierzchnię ma pizza o obwodzie 1 m. Wynik podaj w zaokrągleniu do całych cm²

L=1m
L=2πr

2πr=1
r=1/2π

P=πr²
P=π*(1/2π)²
P=π*1/4π²
P=1/4πm²
P=1/12,56 m²
P=0,0797m²=797cm²

Pizza ma powierzchnie 797cm²
2010-01-31T14:24:10+01:00
Za π przyjmę 3
L=2πr
1m = 2πr
1m = 3r / :3
⅓m = r
r= ⅓
P=πr²
P=3*⅓²= 3*0,1089 = 0,3267m³
P ≈ 327cm³