Zad.1
Przedstaw w postaci ułamków następujące procęty(dane z 1993roku)
a)18% światowej produkcji telefonów przypada na USA
b)58% światowej produkcji jedwabiu przypada na Chiny
c)najwięcej winogron produkują Włochy bo asz 16,8%
d)98% wszystkich diamętów wydobywa się w Afryce
Zad.2
O ile procęt wzrosła cena chleba jesli kosztuje on 125% ceny pierwotnej.

(i zadania za kare :PP)(trzeba bo dostanę 1 :P)
Zad.1
Stare wydanie książki Sz. Jeleńskiego ,,Lilavati", z zagadkami matematycznymi i bardzo ciekawymi zadaniami, kosztowało 7zł, a nowe- 21,70zl. O ile procent wzrosła cena tej książki?
Zad.2
Oblicz liczbe, której:
a)20% stanowi liczbe 178
b)45% stanowi liczbe 33,75
c)63% stanowi liczba 75,6
d)87% stanowi liczba 304,5
Zad.3
Bogdan wlał do akwarium 6,5 litra wody i wypełnił je w 13% jaka jest pojemność tego akwarium?
Zad.4
W 1980 roku przyrost naturalny w polsce wynosił około 0,9% ludności co stanowiło 342,6 tysięcy osób.Ile ludzi mieszkało w polsce w 1980roku? Wynik zaokrąglij do rzędu tysięcy.

Daje 5 gwiazdek. ;)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T14:55:39+01:00
Zad1
18%=18/100=9/50
58%=58/100=29/50
16,8%=168/1000=84/500=42/250=21/125
98%=98/100=49/50

zad2
125%*x-x=1,25x-x=0,25x
(0,25x/x)*100%=25%

zad1
(21,70zl/7zl)*100%=310%

zad2
a)20% stanowi liczbe 178
20%*x=178
x=178/20%
x=178/0,2
x=890
b)45% stanowi liczbe 33,75
45%*x=33,75
x=33,75/45%
x=33,75/0,45
x=75
c)63% stanowi liczba 75,6
63%*x=75,6
x=75,6/63%
x=75,6/0,63
x=120
d)87% stanowi liczba 304,5
87%*x=304,5
x=304,5/87%
x=304,5/0,87
x=350

zad3
13%*x=6,5l
x=6,5l/13%
x=6,5l/0,13
x=50l

zad4
0,9%*x=342,6tys.
x=342,6tys./0,9%
x=342,6tys./0,009
x=38,066mln

PRCENTY!!!
nie procęty!!!
40 4 40
2010-01-31T15:00:21+01:00
Zad1.
a)18/100
b)58/100
c)16,8/100
d)98/100
zad2.
125% - 100% = 25%
Odp: Cena chleba wzrosła o 25%
zad.3
6,5 : 13 = 0,5
czyli 1% = 0,5 litra
100% - 13,5% = 86,5%
85,5% * 0,5l = 43,25l
43,25l + 6,5l = 49,75l w zaokrągleniu 50l
zad.4
342,6: 0,9%= 380
380*91%=34640,6
34640,6+342,6=34983,2
2 5 2