Zad.1/do 50g wody o temp. 50⁰C dodano tyle soli, aby otrzymać roztwór nasycony. Ile soli należy dosypać do tego roztworu aby uzyskać roztwór nasycony, jeśli podgrzano go do 100⁰C? (rozpuszczalności badanej soli w temp. 50⁰C i 100⁰C wynoszą odpowiednio 30g i 300g)
Zad.2/Ile wynosi rozpuszczalność pewnej soli w temp. 20⁰C, jeśli rozpuszczając 3g tej soli w 5g wody uzyskano roztwór nasycony?
Zad.3/Rozpuszczalność soli kuchennej w temp. 0⁰C wynosi 37g. Ile soli rozpuści się w 30g wody o temp. 0⁰C?
Zad.4/40g wody wlano do 5g 5-procentowanego roztworu soli. Ile wynosi nowe stężenie soli?
Zad.5/Do 45g wody wsypano 5g cukru. Jakie jest stężenie procentowe cukru w tak otrzymanym roztworze?
Zad.6/Ile soli pozostanie po odparowaniu 300g wody morskiej, która jest 3,5-procentowym roztworem soli?

1

Odpowiedzi

2010-01-31T21:23:11+01:00
Zad 1
Rozpuszczalność soli mierzy się w gramach rozpuszczonej substancji na 100 gram rozpuszcalnika (wody). Jesli rozpuszcalność danej soli wynosi 30 i 300 gram znaczy to, że tyle soli mozna wsypać do 100 gram wody w danej temperaturze (50 stopni i 100 stopni).
Najpierw obliczamy ile gram soli trzeba wsypac do 50 gram wody tak aby był to roztwór nasycony, trzeba wsypać 15 gram(30/2=15) ponieważ jest to o połowe mniej rozpuszcalnika niż w przypadku ogólnym.
Teraz obliczamy ile gram tej soli możemy wsypać do tej wody w temp 100 stopni, postepując tak samo wychodzi 300/2= 150.
Nie zostaje nic innego jak obliczyć ile tej soli trzeba dosypać:
150-15=135
Zad 2
Rozpuszcza się 3 gramy w 5 czyli aby obliczyć standardową rozpuszcalność musimy wziąć pod uwage rozpuszcalność tej soli w 100 gramach wody. Należy wszystko pomnozyć przez 20.
3 gramy w 5 gramach (razy 20) 60 gram w 100 gramach
Odpowiedź: rozpuszcalność to 60 gram na 100 gram rozpuszczalnika
Zad 3
Rozwiązujemy z proporcji
37g - 100g
xg - 30g
x=(30*37)/100= 11,1
Zad 4
Także z proporcji
Masa całego roztworu wynosi 45 gram
z tego 0,25 gram to sól (5% z 5g= 0,25g)
45g - 100%
0,25g - x%
x= (100*0,25)/45= 0,55 [%]
Zad 5
Z proporcji :D
masa roztworu to 45+5= 50 gram
50g - 100%
5g - x%
x= (5*100)/50= 10 [%]
Zad 6
3,5 grama soli mieści się w każdych 100 gramach wody morskiej (zgodnie z definicją rozpuszczalności: gram soli na gramy rozpuszczalnika)
3,5*3= 10,5 gram soli

Mysle że sie przyda miłego wieczorku :)