WŁĄCZ czynnik pod pierwiastek (a, b, c, x, y ≥ 0)

a) 3 √2
b) 4 √5
c) 5 ∛11
d) 8 √7
e) 2 ∛¼
g) 4 ∛-2
h) 0,2 √2
i) 0,3 √3
j) 1,2 √1/7 (jedna siódma)
k) 0,1 ∛-6
l) 0,2 ∛5
m) x √a
n) ab √x
o) y ∛-y
p) ab ∛y
q) abc ∛-a

I proszę o rozwiązania wg podanego przykładu:

4 √8 = √16 * √8 = √16*8 =√128

1

Odpowiedzi

2009-10-05T18:04:37+02:00
A) 3 √2 = √9 * √2 = √18
b) 4 √5 = √16 * √5 = √80
c) 5 ∛11 = ∛125 * ∛11 = ∛1375
d) 8 √7 = √64 * √7 = √448
e) 2 ∛¼ = ∛8 *∛¼ = ∛2
g) 4 ∛-2 = ∛64 * ∛-2 = ∛-128
h) 0,2 √2 = √0,04 * √2 = √0,08
i) 0,3 √3 = √0,09 * √3= √0,27
j) 1,2 √1/7 = √144/10 * √1/7 = √144/70
k) 0,1 ∛-6 = ∛0,001 * ∛-6 = ∛-0,006
l) 0,2 ∛5 = ∛0,008 *∛5=∛0,04
m) x √a = √x² * √a= √ax²
n) ab √x = √a²b² * √x= √a²b²x
o) y ∛-y = ∛y³*-∛y= -∛y⁴
p) ab ∛y = ∛a³b³ * ∛y = ∛a³b³y
q) abc ∛-a = ∛a³b³c³ * -∛a = -∛a⁴b³c³
45 4 45