Zadanie1
Wyjaśnij znaczenie terminu destruenci i podaj przykłady przynajmniej dwóch grup organizmów pełniących w przyrodzie taką funkcję.

zadanie 2
opisz zjawisko mikoryzy i podaj przykłady organizmów, które są związane taką formą współżycia.

zadanie 3
wyjaśnij na czym polegają zależności występujące między podanymi niżej organizmami :
a) strzępki grzyba rozwijają się w płucach człowieka
b) grzyb pomaga w kiełkowaniu nasion storczyków
c) ogrody grzybowe są zakładane w mrowiskach.

Proszę o dobre, poprawne i sprawdzone odpowiedzi :)

1

Odpowiedzi

2010-01-31T16:15:18+01:00
Zadanie 1:
Destruenci to grupa organizmów glebowych z różnych grup systematycznych, która jest najważniejszą częścią w łańcuchu pokarmowym ekosystemu. Jej rolą jest rozkład martwej materii organicznej wytworzonej przez producentów, na proste składniki mineralne, wodę i dwutlenek węgla.

przykłady: ślimak smakuje w grzybach,
antylopa jest jedzona przez lwy,


2 1 2