Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-31T15:01:36+01:00
Sukcesja biocenoz - ciąg sukcesyjny to następujące po sobie etapy rozwijających się biocenoz. Proces przebiega etapami od stadium początkowego pionierskiego, inicjalnego poprzez stadia pośrednie, do końcowego zwanego klimaksem. Przykładem może być zmiana biocenoz w miarę starzenia się jeziora. Pierwsza faza to zarastanie, po którym następuje przekształcanie się jeziora w młakę, różne rodzaje torfowisk itd.

Przykład sukcesji biocenoz
jezioro
wypłycanie jeziora
bagno
las podmokły przejściowy
las podmokły olchowy


SUKCESJA
Sukcesja- proces zmian prowadzących na danym terenie do przekształcania się ekosystemów prostych w bardziej złożone.
Przejściowe stadia sukcesyjne określa się mianem seralnych, a cały szereg jako sera. Ostateczna postać ekosystemu to klimaks.

Sukcesja pierwotna- zaczyna się na terenie uprzednio nie zajętym przez żadną biocenozę np. zarastanie zbocza klifowego

Sukcesja wtórna- biocenoza rozwija się na zajętym terenie wcześniej przez inna, np. wyręby.

Autroficzny charakter sukcesji- produkcja pierwotna brutto (P) jest większa od zużycia energii na utrzymanie całego układu. Trwa ona dopóki wartość przyrostu biomasy autotrofów przeważa nad kosztami oddychania (respiracji) całego układu. Po osiągnięciu stadium klimaksowego P/R= 1.

Heterotroficzny charakter sukcesji- zachodzi gdy niemożliwa jest aktywność autotrofów. P jest mniejsze od R i układy uzależnione SA od dostaw materii i energii z zewnątrz, np. w jaskiniach.

Rola sukcesji: jest ona podstawą
- tworzenia gleby na obszarach dotychczas jej pozbawionych
- przekształcania krajobrazu
- zmiany biocenoz
- zmiany składu gatunkowego biocenozy

http://prace.sciaga.pl/14329.html
http://interbuda.eduseek.interklasa.pl/jablonzs/4_5tr_4.htm
3 1 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T15:02:02+01:00
-wypłycanie jeziora,
-torfowisko,
-las podmokły przejściowy,
-wydmy (najpierw powstają mchy i porosty, następnie destruenci, w glebie tworzy się próchnica, powstają krzewy i drzewa).
3 4 3
2010-01-31T15:03:00+01:00
Sukcesja roślinności, biocenoz, pierwotna, wtórna