Odpowiedzi

2010-01-31T15:08:05+01:00
Naturlany: 1. Krajobraz nadmorski (gatunki: wydmowy, deltowy, lagunowy)
2. Krajobraz młodoglacjalny (gatunki: równin morenowych, pagórkowaty pojezierny, sandrowy pojezierny)
3. Krajobraz staroglacjalny (gatunki: równin denudacyjnych, wzgórz ostańcowych)
4. Krajobraz dolin i równin akumulacyjnych (gatunki: zalewowy, tarasowo – wydmowy, rzeczno – jeziorny)
5. Krajobraz wyżyn (gatunki: lessowy, węglanowy, krzemianowy)
6. Krajobraz gór (gatunki: równiny śródgórskie, piętro leśne dolne, leśne górne, subalpejskie, alpejskie)


Kulturowy:krajobraz wiejski, mała rzeczka, góry, morze, zielony las a może, autostrada zatłoczone miasto betonowo- szklane biurowce, dymiące kominy zakładów przemysłowych


Zniszcozny:Śląski krajobraz.w Gdyni,
2 2 2
2010-01-31T15:30:39+01:00
Krajobrazy naturalne puszcza, park krajobrazowy
krajobrazy kulturowe, wieś, miasto
krajobrazy przemysłowe, pola uprawne


to tyle mam nadzieje ze pomogłem
2 4 2