Łyżwiarz wykonujący piruet rozstawił szeroko ręce i nogi i w ten sposób osiągnął moment bezwładności I. Częstotliwość z jaką wiruje jest f. Jaka będzie częstotliwość wirowania łyżwiarza, jeżeli przybliży on ręce i nogi do osi obrotu, zmniejszając moment bezwładności trzykrotnie?

1

Odpowiedzi

2010-01-31T15:15:43+01:00
⅓ I₁=I₂
f₂=?

I₂=⅓ I₁
L₁=I₁×ω₁
L₂=I₂×ω₂
L₁=L₂
I₁×ω₁=I₂×ω₂
I₁×2πf₁=⅓×I₁×2πf₂
f₁=⅓f₂
odp. moment bezwładności zmaleje trzykrotnie.
1 5 1