Prędkość statu pasażerskiego płynącego z prądem rzeki wynosi 520 km/dobę, natomiast prędkość tego statku gdy płynie on po prąd, jest równa 280 km/ dobę. Prędkość prądu rzeki wynosi zatem:
a. mniej niż 100 km/dobę
b. 5 km/h
c. 10 km/h
d. ponad 150 km/dobę

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T15:11:27+01:00