1.Napisz rownanie reakcju dysocjacji jonowej nastepujacych soli:
a) azotan(V)miedzi(II)
B) chlorek żelaza(II)
2.Napisz w sposób czasteczkowy równania reakcju otrzymania chlorku magnezu z :
a) metalu i kwasu
b) tlenku metalu i kwasu
c) wodorotlenku i kwasu
3.Uzupełnij i uzgodnij rownanie reakcji, a nastepnie napisz to rownanie jonowo i jonowo w sposob skrócony:
a) zapis czasteczkowy..............+...........-------->AlCl3
b) zapis jonowy....................................................
c) zapis jonowy skrócony:.............................................
4.Napisz czasteczkowo,jonowo i jonowo w sposob skrocony rownanie reakcji zobojetania wodorotlenku magnezu kwasem siarkowym(VI).


Prosze pomożcie WAŻNE :)

3

Odpowiedzi

2010-01-31T16:11:02+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T17:02:11+01:00
1.Napisz rownanie reakcju dysocjacji jonowej nastepujacych soli:
a) azotan(V)miedzi(II)- Cu(NO3)2--> Cu2+ + 2NO3-
B) chlorek żelaza(II) - FeCl2 --> Fe2+ + 2Cl-

2.Napisz w sposób czasteczkowy równania reakcju otrzymania chlorku magnezu z :
a) metalu i kwasu - Mg + 2HCl -->MgCl2 + H2
b) tlenku metalu i kwasu - MgO + 2HCl --> MgCl2 + H2O
c) wodorotlenku i kwasu- Mg(OH)2 + 2HCl--> MgCl2 +2 H2O

3.Uzupełnij i uzgodnij rownanie reakcji, a nastepnie napisz to rownanie jonowo i jonowo w sposob skrócony:
a) zapis czasteczkowy- 2Al(OH)3+6HCl-------->2AlCl3 + 6H2O
b) zapis jonowy - 2Al3+ + 6OH- + 6H+ + 6Cl- --> 2Al3+ + 6Cl- + 6H2O
c) zapis jonowy skrócony:6OH- + 6H+ --> 6H2O

4.Napisz czasteczkowo,jonowo i jonowo w sposob skrocony rownanie reakcji zobojetania wodorotlenku magnezu kwasem siarkowym(VI).
Mg(OH)2 + H2SO4 --> MgSO4 + 2H2O
Mg2+ + 2OH- + 2H+ + SO4 2- --> Mg2+ + SO4 2- + 2H2O
2OH- + 2H+ --> 2H2O
2 3 2
2010-01-31T17:36:11+01:00
1.
a) Cu(NO3)2-->Cu 2+ + 2NO3- (nad strzałką woda, 2+ oraz 3- to indeksy górne)
b) FeCl2--->Fe2+ +2 Cl-

2.Wzór soli to MgCl2
a) metal+kwas-->sól+wodór
Mg+ 2HCl-->MgCl2 + H2

b) tlenek metalu + kwas--->sól + woda
MgO + 2HCl--> MgCl2 + H2O
c) wodorotlenek + kwas-->sól + woda
Mg(OH)2 +2 HCl--> MgCl2 + H2O

4. Mg(OH)2+ H2SO4--> MgSO4+ 2H20 (zapis cząsteczkowy)
Mg2+ + 2 OH- + 2 H+ + SO4 2----> Mg2+ + SO4 2- + 2H2O(zapis jonowy)

2OH- + 2H+ ---> 2 H2O (zapis skrócony)